RODO

rodko.png

 

Szanowni Państwo,

Dbając o zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych, które nam przekazujecie, jednocześnie działając zgodnie z przepisami RODO, czyli Ogólnego rozporządzenia o przetwarzaniu danych osobowych*, poniżej przedstawiamy wszystkie informacje dotyczące zasad ich przetwarzania.

Jednocześnie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Nazaruk Service Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Abramowicka 45, 20-422 Lublin. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, obecnie tę funkcję sprawuje pani Paulina Sławicka , która odpowie na wszelkie pytania związane z przetwarzaniem Państwa danych. Z Inspektorem możecie skontaktować się mailowo:[javascript protected email] bądź telefonicznie: 798 086 984.

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm).